ภาพบรรยากาศ โรงเรียนสอนทำอาหาร อ.เสาวณี 

โรงเรียนสอนทำอาหาร

โรงเรียนสอนทำอาหาร

โรงเรียนสอนทำอาหารโรงเรียนสอนทำอาหาร

โรงเรียนสอนทำอาหาร

โรงเรียนสอนทำอาหาร

โรงเรียนสอนทำอาหาร

โรงเรียนสอนทำอาหาร

โรงเรียนสอนทำอาหาร

โรงเรียนสอนทำอาหารโรงเรียนสอนทำอาหาร

โรงเรียนสอนทำอาหาร

 

 

เรียนทำส้มตำเรียนทำส้มตำ

สอนทำอาหารอีสาน

เรียนทำอาหารอีสาน

เรียนทำอาหารอีสาน

เรียนทำอาหารอีสานกับ อ.เสาวณี

โรงเรียนสอนทำอาหาร

 

โรงเรียนสอนทำอาหาร2

 

โรงเรียนสอนทำอาหาร

โรงเรียนสอนทำอาหาร

 

 

สอนทำอาหาร

สอนทำอาหาร

โรงเรียนสอนทำอาหาร

เรียนทำอาหาร

สอนทำอาหาร

สอนทำอาหาร

โรงเรียนสอนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร อีสาน โรงเรียนสอนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร อีสาน โรงเรียนสอนทำอาหาร อีสาน

DSC01058 DSC01059 โรงเรียนสอนทำอาหาร DSC01074 โรงเรียนสอนทำอาหาร อีสาน DSC01153 DSC01159 DSC01160 DSC01166

              ช่วยลูกศิษย์ทำบุญเลี้ยงพระ และช่วยเปิดร้านที่อยุธยาDSC01088 DSC01091 DSC01100 DSC01301 DSC01303 DSC01311DSC01247DSC01255

               ช่วยลูกศิษย์ทำบุญเลี้ยงพระ และเปิดร้านที่สมุทรปราการDSC01169 DSC01173 โรงเรียนสอนทำอาหาร อีสาน โรงเรียนสอนทำอาหาร อีสาน โรงเรียนสอนทำอาหาร อีสาน โรงเรียนสอนทำอาหาร อีสาน โรงเรียนสอนทำอาหาร อีสาน สอนทำส้มตำ,เรียนทำส้มตำ DSC01183

โรงเรียนสอนทำอาหาร อีสาน โรงเรียนสอนทำอาหาร

โรงเรียนสอนทำอาหาร อีสาน

โรงเรียนสอนทำอาหารอีสาน006

โรงเรียนสอนทำอาหารอีสาน009

โรงเรียนสอนทำอาหารอีสาน005

โรงเรียนสอนทำอาหารอีสาน

45546 456786 786786