About us

“จุดเริ่มต้น ของเราเกิดจาก ความตั้งใจที่อยากจะสืบทอดวิชาชีพด้านอาหาร ที่ได้เรียนรู้ สะสมประสบการณ์ ในการเป็นกุ๊กในสนามบิน ในโรงแรม ในร้านอาหาร มาหลาย 10 ปี ด้วยความยากลำบากและพยายามเป็นอย่างมาก กว่าจะได้เคล็ดลับวิชา จึงอยากนำมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่มีใจรักในด้านการทำอาหาร ให้นำความรู้นี้ เป็นเหมือนทางลัด นำทางให้คุณได้ประสบความสำเร็จในอาชีพด้านอาหาร ได้อย่างรวดเร็วกว่าคนในสมัยก่อน “

โรงเรียนสอนทำอาหารเพื่อเปิดร้าน

โรงเรียนสอนทำอาหาร

พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการทำร้าน  การจัดวางครัวร้านอาหารอย่างมืออาชีพ